Studiepoeng og fagskolepoeng

Fagskolen blir høyere yrkesfaglig utdanning

Med den nye fagskoleloven «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning», får fagskolestudenter nå studiepoeng for sine utdanninger.

Ved overgangen fra betegnelsen fagskolepoeng til studiepoeng skal fagskolene skrive ut nye vitnemål til de tidligere studentene som ønsker det. Alle som har avlagt eksamen etter 1. august 2011 kan be om nytt med studiepoeng. Det er også mulig å laste ned et rundskriv fra Kunnskapsdepartementet som stadfester at fagskolepoeng er å forstå som studiepoeng og legge ved vitnemålet sitt. 

 

Forum for fagskolers medlemsskoler har utviklet felles rutiner for utstedelse av nye vitnemål som skal gjelde ved alle private fagskoler i Norge:

Generell informasjon

 • Nytt vitnemål koster kr 1000,-
 • Kostnadsfritt alternativ er å laste ned rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet
 • Fagskolepoeng ble innført 1.8.2013 med tilbakevirkende kraft til 1.8.2011. 
 • Også tidligere fagskolestudenter har rett til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng
 • Frist for omgjøring av vitnemål er 31. desember 2020

Kostnadsfritt alternativ

I rundskriv fra Kunnskapsdepartementet av 6. juni 2018 stadfestes det at fagskolepoeng oppnådd fra fagskole frem til 1. juli 2018 er å forstå som studiepoeng. Rundskrivet kan lastes ned fra siden her og vedlegges ditt nåværende vitnemål.

 

Bekreftelse navneskifte fra eCademy til Norges Yrkesakademi

I juni 2017 skiftet eCademy navn til Norges Yrkesakademi. Hvis du har et vitnemål med eCademy-logo kan du laste ned bekreftelse på navneskiftet her og vedlegge den ditt vitnemål.

Nytt vitnemål med studiepoeng

 • Du sender oss originalen av ditt gamle vitnemål pr post
 • I tillegg må sendingen inneholde ditt fulle navn, nåværende adresse samt e-post
 • Vår adresse er: Norges Yrkesakademi, PB 1190 Sentrum, 0107 Oslo – Att: Kristin
 • Du får tilsendt faktura på kr 1000,- pr vitnemål på e-post
 • For at det skal gå raskere er det fint om du gir oss beskjed så snart du har betalt
 • Bestilling av nytt vitnemål regnes som fremsatt når gammelt vitnemål er mottatt hos oss og gebyr for utstedelse av nytt er betalt
 • Vi lager nytt vitnemål til deg med studiepoeng som sendes pr post
 • Vi makulerer ditt gamle vitnemål

 

Les også:

Hva betyr fagskolemeldingen for deg som student?

Forskrift om opptak, eksamen mv. for fagskoleutdanninger ved Norges Yrkesakademi (blir revidert sommer 2018)

Viktige seire for fagskolestudentene

Fagskolene blir høyere yrkesfaglig utdanning