Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

Årets kompetansebarometer viser et kompetansegap og et tydelig behov for yrkesrettet etterutdanning blant ansatte i norske bedrifter. Daglig leder i Norges Yrkesakademi mener fagskolene må være på tå hev for å gi bedriftene den kompetansen de trenger i tiden fremover.
 

illustrasjonsfoto helsefag

NHOs kompetansebarometer er en årlig undersøkelse som kartlegger kompetansebehov i Norge. Kartleggingen har vært gjennomført årlig de siste fire årene. I årets undersøkelse inngår 5557 bedrifter som har besvart ulike spørsmål om sine kompetansebehov. 

Her er noen av hovedfunnene i undersøkelsen:

  • Nesten 6 av 10 NHO-bedrifter oppgir at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov i 2017. Det er 7 prosentpoeng høyere enn fjoråret.
  • Litt over halvparten av bedriftene har behov for fagskoleutdannede. Samtidig oppgir om lag seks av ti bedrifter at de har behov for personer med yrkesfaglig utdanning. 
  • Om lag 80 prosent av bedriftene oppgir at de vil heve kompetansen til dagens ansatte. Ca. 70 prosent oppgir at de vil ansette nye personer fra det norske arbeidsmarkedet. 
  • Blant bedriftene som har et udekket kompetansebehov, sier fire av ti at de har tapt kunder eller markedsandeler, noen færre oppgir at de har skrinlagt eller utsatt virksomheten, mens en femtedel har redusert virksomheten. 

NHOs Kompetansebarometer 2017 kan leses i sin helhet her

Studentreferanse Marian Hamre
 

10 grunner til at Marian (47) anbefaler nettstudier hos Norges Yrkesakademi

- Må være på tå hev

Utdanningene ved Norges Yrkesakademi er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet for å sikre behovet for oppdatert og spesialisert kompetanse, og samtidig være korte og praktiske. 

- Som fagskole må vi alltid være på tå hev med tanke på hva samfunnet trenger av kompetanse og vite hva bedriftene i Norge etterspør. Selv om vi skal være litt forsiktige med å gjøre framskrivinger ut i fra denne undersøkelsen, viser den et tydelig behov for yrkesrettede utdanninger og etterutdanninger, samt et stort ønske om å sette inn tiltak for heve kompetansen til ansatte blant landets bedrifter, sier Marit Aamold Sundby, daglig leder for Norges Yrkesakademi. 

Marit Aamold Sundby, daglig leder i Norges Yrkesakademi

Fagskolene med viktig rolle

Undersøkelsen avslører et kompetansegap i mange av bedriftene. Aamold Sundby tror fagskolene spiller en viktig rolle for å tette gapene og sørge for å møte behovene i dagens og fremtidens jobbmarked. 

- Vi startet denne høsten med et fagskoleløft og storsatsing for nettopp å kunne imøtekomme fremtidens studenter og fremtidens behov for kompetanse enda bedre (se lenke under). Tar du en utdanning hos oss, enten det er innenfor helse, oppvekst, økonomi, administrasjon eller markedsføring, kan du føle deg trygg på at du får etterspurt kompetanse og god faglig input fra våre lærere gjennom utdanningsløpet, avslutter Aamold Sundby.     

Fikk du med deg denne saken? Norges Yrkesakademi satser for fullt med nytt navn, et digitalt løft, styrking av fag- og utviklingsmiljøet, kvalitetssikring av interne prosesser, ny webside og ny profil.