Om oss

Norges Yrkesakademi tilbyr nettbaserte fagskoleutdanninger på deltid. Utdanningene passer  for deg som vil raskt ut i arbeid, videreutdanne deg eller formalisere kompetansen din. Utdanningene egner seg også godt for deg som allerede er i jobb.
 

Yrkesrettede utdanninger

Studieopplegget er fleksibelt og undervisningen foregår på nett samtidig som du får tett oppfølging fra lærere, administrasjon og medstudenter.  Utdanningene ved Norges Yrkesakademi er yrkesrettet og vi legger vekt på praktisk jobbing med fagene. Hos oss  møter du gode lærere med lang erfaring innen nettbasert undervisning og bred bransjeerfaring.

Tett samarbeid med yrkesfeltet

Vi arbeider tett med yrkesfeltet for å hele tiden holde oss oppdatert og møte behovene i dagens og fremtidens jobbmarked. Du kan derfor føle deg trygg på at du får etterspurt kompetanse og god faglig støtte fra våre lærere gjennom utdanningsløpet.

Fullverdig alternativ til høyere utdanning

Fagskoleutdanning er et fullverdig alternativ til annen høyere utdanning ved høyskoler eller universitet. Norske myndigheter anerkjenner behovet for fagskoleutdanningene og har i 2017 vedtatt en rekke tiltak som vil komme fagskolestudentene til gode og som vil styrke fagskoletilbudet.

Fakta om Norges Yrkesakademi:

  • eCademy (nå Norges Yrkesakademi) ble etablert i 2002. I 2018 ble Norges Yrkesakademi kjøpt av Høyskolen Kristiania
  • Vi tilbyr NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innenfor fagområdene helse, oppvekst, økonomi og administrasjon 
  • Fullføringsgraden blant våre studenter er på over 75 %.

Besøksadresse:

Prinsensgate 7-9, Oslo

Postadresse:

Postboks 1190 Sentrum, 0107 Oslo