NOKUT-godkjente studier

Som  fagskolestudent ved Norges Yrkesakademi får du en kort, praktisk og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Alle studiene på Norges Yrkesakademi er godkjent av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

NOKUT

  • fører tilsyn med all eksisterende fagskoleutdanning
  • godkjenner nye fagskoletilbud og fagområder
  • påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet
  • har godkjent vårt system for å sikre god faglig og pedagogisk kvalitet

NOKUT-godkjenningen gir studentene rett til utdanningsstøtte i Lånekassen.

Som nettstudent ved Norges Yrkesakademi kan du være trygg på at du får en godkjent og kvalitetssikret utdanning.