Helsekoordinator

Utdanningen passer for kontoransatte i helsetjenesten som ønsker å heve sin kompetanse og bli mer effektiv i kontorfaglig arbeid. Bruk av digitale verktøy ved innhenting av informasjon og saksbehandling står sentralt.

Fakta om studiet

Studienivå:

30 studiepoeng

Varighet:

1 år på deltid

Pris:

39.900 kr
Reg.­avgift:
1.750 kr

Neste studiestart:

Uke 36, 2018

Dette lærer du

Vi har lagt vekt på å utvikle en utdanning som fanger opp føringer i de nyeste reformene innen helsesektoren. Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk. Mange som tar denne utdanningen tar også Helseadministrasjonssekretær.  

Emnene dekker til sammen et bredt fagområde, og er valgt ut på bakgrunn av tilbakemeldinger fra viktige aktører i helsetjenesten som arbeider i det kontorfaglige praksisfeltet. Les mer om læringsutbyttet ved denne utdanningen


Noen av temaene du skal gjennom er

Modul 1 – Samhandlingskompetanse og kommunikasjon

 • Etikk, menneskesyn og kultur
 • Kvalitetsarbeid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
 • Identitet og egenforståelse som kontorfaglig ansatt
 • Grunnleggende organisasjonsforståelse og ledelse
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Prosjektarbeid

Modul 2 – Kompetanse i forvaltning og helsepolitikk

 • Helsetjenestens oppbygging og egenart
 • Helsepolitiske strategier og reformarbeid
 • Fokus på morgendagens pasient/bruker/beboer
 • Fortrolighet med medisinskfaglige begreper
 • Trening på informasjonsfangst fra aktuelle helseregistre
 • Helsejuss, lover, forskrifter og avtaler
Studentreferanse Marian Hamre
 

10 grunner til at Marian (47) anbefaler nettstudier hos Norges Yrkesakademi