Helsekoordinator

Utdanningen passer for kontoransatte i helsetjenesten som ønsker å heve sin kompetanse og bli mer effektiv i kontorfaglig arbeid. Bruk av digitale verktøy ved innhenting av informasjon og saksbehandling står sentralt.

Vi kan nå tilby gratis studieplasser finansiert av fylkeskommunen. Her finner du informasjon om gratistilbudet.

Fakta om studiet

Studienivå:

30 fagskolepoeng

Varighet:

1 år på deltid

Pris:

39.900 kr
Reg.­avgift:
1.750 kr

Neste studiestart:

Uke 7, 2018

Dette lærer du

Vi har lagt vekt på å utvikle en utdanning som fanger opp føringer i de nyeste reformene innen helsesektoren. Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk. Mange som tar denne utdanningen tar også Helseadministrasjonssekretær.  

Emnene dekker til sammen et bredt fagområde, og er valgt ut på bakgrunn av tilbakemeldinger fra viktige aktører i helsetjenesten som arbeider i det kontorfaglige praksisfeltet. 

Les mer om læringsutbyttet ved denne utdanningen

Noen av temaene du skal gjennom er

Modul 1 – Samhandlingskompetanse og kommunikasjon

 • Etikk, menneskesyn og kultur
 • Kvalitetsarbeid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
 • Identitet og egenforståelse som kontorfaglig ansatt
 • Grunnleggende organisasjonsforståelse og ledelse
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Prosjektarbeid

Modul 2 – Kompetanse i forvaltning og helsepolitikk

 • Helsetjenestens oppbygging og egenart
 • Helsepolitiske strategier og reformarbeid
 • Fokus på morgendagens pasient/bruker/beboer
 • Fortrolighet med medisinskfaglige begreper
 • Trening på informasjonsfangst fra aktuelle helseregistre
 • Helsejuss, lover, forskrifter og avtaler
Studentreferanse Marian Hamre
 

10 grunner til at Marian (47) anbefaler nettstudier hos Norges Yrkesakademi