Helseadministrasjonssekretær

Utdanningen passer for deg som er kontoransatt i helsetjenesten, og som ønsker å heve kompetansen din i for eksempel saksbehandling, arbeid med møter og kvaliteter.

Fakta om studiet

Studienivå:

30 studiepoeng

Varighet:

1 år på deltid

Pris:

39.900 kr
Reg.­avgift:
1.750 kr

Neste studiestart:

Uke 36, 2018

Dette lærer du

Alle emnene  i utdanningen representerer sentrale fagområder som den kontorfaglig ansatte må beherske for å fungere på en profesjonell måte.

Du lærer blant annet om:

 • Bruk av IKT-verktøy til saksbehandling
 • Oppfølging av regnskap
 • Oppdatering av nettside.
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Håndtering av konflikter

Helsesektoren er delt inn i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Forvaltningen er ulik i disse to sektorene. Utdanningen er derfor lagt opp slik at du selv kan velge emner ut fra egen tilknytning til sektoren. Les mer om læringsutbyttet ved denne utdanningen

 

Noen av temaene du skal gjennom er

 

 • Etikk, menneskesyn og kultur
 • Kvalitetsarbeid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
 • Praktisk personalarbeid og praktisk pasientservice
 • Saksbehandling, rutiner og systemforbedring
 • Økonomiforståelse og økonomistyring
 • Møtearbeid og sekretærfunksjoner

 

 • Spesialisthelsetjenesten
 • Den elektroniske pasientjournal
 • DRG-kodesystem brukt i sykehus og refusjonssystemer
 • Primærhelsetjenesten
 • Morgendagens bruk av omsorgsteknologi
 • Pleie- og omsorgsmeldinger i kommunehelsetjenesten

Mange som tar denne utdanningen tar også Helsekoordinator 

Studentreferanse Marian Hamre
 

10 grunner til at Marian (47) anbefaler nettstudier hos Norges Yrkesakademi