Helse, aldring og aktiv omsorg

Innen 2030 er det ventet at antall 80-åringer i Norge vil dobles. Dette krever en storstilt etterutdanning av yrkesgrupper innen eldreomsorgen. Denne utdanningen gir deg et solid grunnlag for å arbeide med eldre og kombinerer praktisk arbeid med nyere kunnskap om eldreomsorg.

Fakta om studiet

Studienivå:

60 studiepoeng

Varighet:

2 år på deltid

Pris:

59.900 kr
Reg.avgift:
1.750 kr

Neste studiestart:

Uke 5, 2019

Dette lærer du

Utdanningen gir deg et godt grunnlag for å arbeide med eldre på en måte som fremmer helse og forbygger sykdom. Du vil blant annet opparbeide deg tverrfaglig kunnskap og ferdigheter innen helse- og sosialfagene, helsefremmende og forebyggende arbeid, sykdom, skader og funksjonsnedsettelse samt rehabilitering. Med denne utdanningen kan du videreutdanne deg, eller formalisere kompetanse du allerede har.

Emnene i utdanningen dekker til sammen et bredt fagområde, og er utviklet i samarbeid med organisasjoner innen yrkesfeltet. Les mer om læringsutbyttet for denne utdanningen 


Noen av temaene du skal gjennom er

  • Sosiologi og psykologi
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Rehabilitering
  • Den geriatriske pasienten
  • Somatiske sykdommer, skader og funksjonsnedsettelse hos eldre
  • Demens
  • Psykiske lidelser hos eldre
  • Organisering og samhandling i pasientforløpet
  • Yrkesutøvelse, verktøy, utvikling og veiledning
Studentreferanse Marian Hamre
 

10 grunner til at Marian (47) anbefaler nettstudier hos Norges Yrkesakademi