Eksamen

De fleste utdanningene våre avsluttes med hjemmeeksamen. Det betyr at du kan ta eksamen der du befinner deg til enhver tid. Du må ha tilgang til internett under eksamensperioden.

Hva vektlegges på eksamen?

Eksamen hos oss skal forberede deg på reelle situasjoner i arbeidslivet. Derfor består oppgavene av en kombinasjon av kunnskapsspørsmål og praktisk anvendelse av kunnskapene du har tilegnet deg i løpet av studieåret.

Til eksamen må du vise at du:

  • Har nådd studiets læringsutbytte innenfor kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
  • Forstår faglige sammenhenger og kan tenke helhetlig
  • Har kunnskaper og innsikt i studiets emner
  • Kan bruke kunnskapene i jobbsammenhenger

Du har i løpet av studietiden tilgang til tidligere eksamensoppgaver i eksamensarkivet på studentweb siden.

Innlevering av eksamensoppgaven

Eksamensoppgaven blir publisert i læringssystemet Moodle, og det er også her du skal levere inn din besvarelse. Beskjed sendes på e-post når eksamensoppgaven er tilgjengelig. All informasjon om eksamen og eksamensreglement finner du i Moodle. Varigheten på eksamen varierer mellom de ulike utdanningene våre. 

Varighet på eksamen

Varigheten på eksamen varierer i de ulike utdanningene. Noen av utdanningene har fordypningsoppgave i stedet for eksamen. De fleste eksamenene har en varighet på 14 dager. Det betyr at du har god tid til å fullføre oppgaven og du kan overholde jobb og andre forpliktelser samtidig som eksamen pågår. For enkelte eksamener med varighet på inntil 3 dager.

Fullføring og vitnemål

For at utdanningen skal regnes som fullført, må alle dine obligatoriske oppgaver være levert og godkjent, og eksamen må være bestått. Du får vitnemål når utdanningen er fullført og studieavgiften er betalt. Kopi av vitnemål fås på forespørsel. 

Karakterskala

Norges Yrkesakademi benytter samme karakterskala som høyskoler og universitet: A, B, C, D, E og F, hvor A er det beste og F er ikke bestått.

Se forskrift om eksamen på Norges Yrkesakademi (tidligere eCademy)