Velkommen til våre nye nettsider

Fagskolen vår har fått nytt navn, ny designprofil og nye nettsider. Les daglig leder Marit Aamold Sundbys tanker om hvordan dette digitale løftet skal bidra til å gjøre utdanningstilbudene våre enda bedre. 

Fra venstre: Anne-Christine Nordstrøm, Markedssjef, Kjell Rosland, rådgiver, Marit Aamold Sundby, daglig leder

Vi heter ikke lenger eCademy – nå heter vi Norges Yrkesakademi! - Betegnelsen «yrkesakademi» illustrerer på en fin måte at Fagskolen skal kombinere praktisk yrkesutdanning med teori på et høyt nivå. For en fagskole som tilbyr nettbaserte studier over hele landet er det naturlig å kalle seg Norges Yrkesakademi, sier den daglige lederen. 

En moderne fagskole

Vi skal fortsette å tilby praksisnære og yrkesrettede utdanninger som sikrer studentene våre jobb og gode betingelser samtidig som vi er med å løse fremtidens utfordringer i arbeidsmarkedet. 

– Godt støttet av skolens eier, Sonans Utdanning, skal vi styrke læringsmiljøet, fagmiljøet, administrasjonen og den teknologiske plattformen. Fagskoleutdanningene skal dekke yrkesmessige behov, og det er helt nødvendig å ha et nært samarbeid med yrkesfeltets organisasjoner og virksomheter. 

Digitalt løft

Navneendringen i seg selv ikke er viktig. Det er satsingen som ligger bak som betyr noe. Sammen med nye nettsider, ny logo og ny designprofil ønsker vi å gjøre det lettere for deg å finne god og relevant informasjon. Vi ønsker også å gjøre det lettere å kommunisere med deg. Det digitale løftet av fagskolen er del av en helhetlig satsing vi gjør for å svare på fremtidige behov for yrkesutdanninger. Fagskolen er en yrkesfaglig utdanning på høyere nivå, og vi skal være en fagskole for hele landet.

– Moderne nettbasert utdanning krever spesialister på fag, pedagogikk, teknologi og administrasjon, og studentene ved en privat skole forventer at vi yter god service. Jeg er stolt av å kunne si at vi er et godt team med godt kvalifiserte og entusiastiske medarbeidere, sier daglig leder for Norges Yrkesakademi, Marit Aamold Sundby.

Studentene i fokus

– For å lykkes med digitalisering, må det vi ønsker å oppnå for studentene settes i fokus. Ved Norges Yrkesakademi ønsker vi å bruke digitaliseringen til å skape et godt læringsmiljø med tilfredse studenter som gjennomfører utdanning med gode prestasjoner, forteller Marit. 

Hun sikter til Norges Yrkesakademis unike opplegg som kombinerer selvstudier med faste, ukentlige samlinger på nett. 

– På nettet møter studentene sine faglærere og medstudenter. Det gir et godt læringsmiljø mellom studentene, og mellom lærere og studenter.

Løfter fagskolene

Det er bred politisk enighet om å satse på yrkesutdanning og fagskolen. I følge Statistisk Sentralbyrå vil Norge mangle ca. 100.000 fagarbeidere i 2035. Den daglige lederen mener at Norges Yrkesakademi og øvrige fagskoler får en sentral plass for å dekke framtidige behov for yrkesutdanninger. 

– På sikt er nok det viktigste at fagskolens status øker og at fagskolekandidatene skal få studiepoeng på linje med universiteter og høyskolekandidatene. Det skal gi status å vise fram et vitnemål fra Norges Yrkesakademi, sier Aamold Sundby.

I dag har Norges Yrkesakademi om lag 500 av totalt 15.000 fagskolestudenter i Norge.

– Vi tar sikte på sterk vekst, og på å fortsette å være en ledende nettbasert fagskole innen etter- og videreutdanning, avslutter hun. 

Les også

Portrett Heidi Sagen

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

Heidi Sagen (56) har jobbet i skolesektoren i alle år, men med ny jobb som skolesekretær fikk hun mange nye oppgaver. Da bestemte hun seg for å friske opp kompetansen. 

Portrett, Tove Hamre Håkonsund

- Lykkes ved å skape trygghet

Tove Hamre Håkonsund (53) jobber med pedagogisk opplæring for elever som trenger ekstra tilrettelegging. Utdanningen Barn med særskilte behov gjør at hun nå ser ting på en litt annen måte enn før. 

Fra venstre: Anne-Christine Nordstrøm, Markedssjef, Kjell Rosland, rådgiver, Marit Aamold Sundby, daglig leder

Velkommen til våre nye nettsider

Fagskolen vår har fått nytt navn, ny designprofil og nye nettsider. Les om hvordan dette skal bidra til å gjøre utdanningstilbudene våre enda bedre. 

10 grunner
 
NYHETER

9 grunner til at Marian (47) anbefaler nettstudier hos Norges Yrkesakademi