9 av 10 studenter synes utdanningen svarer til forventningene

Tidligere i høst sendte vi ut en læringsmiljø-undersøkelse til alle studentene våre. Nå er resultatene klare. 

Illustrasjonsbilde: Læringsmiljø-undersøkelsen på Norges Yrkesakademi tyder på at studentene er fornøyde

Om lag 55 prosent av studentene på Norges Yrkesakademi svarte på årets læringsmiljø-undersøkelse.  Resultatene fra undersøkelsen viser at studentene våre stort sett er veldig fornøyde. Samtidig avdekker den noen områder vi skal bli enda bedre på. 

Her er noen av hovedfunnene:

  • Over 90 % oppgir at de trives (4 og over) *
  • 88 % svarer at undervisningen er inspirerende (4 og over)
  • Om lag 90 % oppgir at de er fornøyd med faglig tilbakemelding fra lærer (4 og over)
  • 76 % svarer at de er fornøyd med oppfølging fra administrasjonen (4 og over). Samtidig svarer 17 % at de ikke har noen formening på spørsmålet. 
  • Om lag 90 % svarer at utdanningen samsvarer med forventningene (4 og over)

Formålet med undersøkelsen er å få studentenes vurderinger av læringsmiljøet ved skolen og hvilke forventninger og behov de har. Administrerende direktør og daglig leder av Norges Yrkesakademi, Marit Aamold Sundby, kommenterer tallene:

- Det er gledelig at såpass mange av studentene våre er fornøyde med og ser verdi i utdanningen sin. Men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene fra vår side. Dette er en viktig undersøkelse for oss i den forstand at den indikerer hvilke områder vi er gode på og hvilke vi kan bli enda bedre på, sier Aamold Sundby.

Hun mener undersøkelsen gjør det lettere for Norges Yrkesakademi å ta tak i alle forbedringspunkter og sikre best mulig læring for studentene videre. 

- Dette er spesielt viktig i en tid hvor vi virkelig satser stort på fagskolen og arbeider dedikert med best mulig kvalitet. Vi tar på alvor det samfunnsoppdraget vi i Norges Yrkesakademi og resten av fagskolene rundt om i landet har for å skaffe Norge nødvendig arbeidskraft i dag og i fremtiden. Dette ansvaret kan vi forvalte enda bedre med konstruktive tilbakemeldinger og andre bidrag fra studentene våre, fortsetter Aamold Sundby.

Mestrer studenttilværelsen

Studieopplegget på Norges Yrkesakademi er fleksibelt og undervisningen foregår på nett. Samtidig skal alle studenter få tett oppfølging fra lærere, administrasjon og medstudenter. Vi spurte studentene våre om dette.

Her er noen av nøkkelresultatene:

  • 90 % svarer at de mestrer å være student (4 og over)
  • 26,3 % ønsker å ha mer sosial kontakt med andre studenter (4 og over)
  • 14 % mener kontakt med medstudenter er avgjørende for gjennomføring
  • 42,9 % mener de har medvirkning for utdanningens innhold og gjennomføring
  • 38,3 % har ønsker og behov for medvirkning

Høy fullføringsprosent

- Vi vet av denne, og av tidligere undersøkelser, at flesteparten av studentene våre er i jobb ved siden av utdanningen. Da er det gledelig at de fleste også oppgir at de mestrer det å være student. Det kommer også frem av en meget høy fullføringsprosent på fagskolen vår, som ligger på ca. 80 prosent. Men det er viktig å tenke på at det er stor variasjon i studentmassen, og studentene har naturligvis forskjellige ønsker og behov. Det må vi ta høyde for, og prøve å tilby et studieopplegg som passer for alle, sier Aamold Sundby. 

Per i dag er Norges Yrkesakademi en nettbasert fagskole. Fagskolen ønsker å tilby en digital læringsplattform som er så enkel som mulig, og som gjør det lett å kommunisere med både med lærere, medstudenter og administrasjon. 

- Tilbakemeldingene vi får fra studentene våre på dette området er verdifulle. Det at endel studenter ønsker mer samarbeid med medstudenter, er noe skolen skal diskutere med representanter fra studentrådet ved skolen for å finne flere gode samhandlingsmåter på nett. Det er også nedsatt et prosjekt i samarbeid med eFaktor, som leverer læringsplattformen Moodle til skolen, for å bruke flere digitale verktøy som støtter samhandling mellom studenter, avslutter Aamold Sundby. 


*Undersøkelsen benytter en skala som graderer påstander fra 1-6, hvorav 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. I presentasjonen av funnene slår vi sammen 4, 5 og 6, som er på den positive enden av skalaen. 

Les også

Portrett Heidi Sagen

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

Heidi Sagen (56) har jobbet i skolesektoren i alle år, men med ny jobb som skolesekretær fikk hun mange nye oppgaver. Da bestemte hun seg for å friske opp kompetansen. 

Portrett, Tove Hamre Håkonsund

- Lykkes ved å skape trygghet

Tove Hamre Håkonsund (53) jobber med pedagogisk opplæring for elever som trenger ekstra tilrettelegging. Utdanningen Barn med særskilte behov gjør at hun nå ser ting på en litt annen måte enn før. 

Fra venstre: Anne-Christine Nordstrøm, Markedssjef, Kjell Rosland, rådgiver, Marit Aamold Sundby, daglig leder

Velkommen til våre nye nettsider

Fagskolen vår har fått nytt navn, ny designprofil og nye nettsider. Les om hvordan dette skal bidra til å gjøre utdanningstilbudene våre enda bedre. 

10 grunner
 
NYHETER

9 grunner til at Marian (47) anbefaler nettstudier hos Norges Yrkesakademi