Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen. Ønsker du å stå godt rustet til å møte barn med annen språklig og kulturell bakgrunn? Da er dette utdanningen for deg.

Fakta om studiet

Studienivå:

60 studiepoeng

Varighet:

2 år på deltid

Pris:

59.900 kr
Reg.­avgift:
1.750 kr

Neste studiestart:

Uke 5, 2019

Dette lærer du

Denne utdanningen er for ansatte i barnehagen som ønsker å legge til rette for god språkutvikling for alle barn. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet. Utdanningen gir deg grunnlag for å legge til rette for et flerkulturelt fellesskap og stimulering av språk hos barn med ulik kulturell og språklig bakgrunn. Du lærer om ulike forhold som påvirker barns læring, trivsel, helse og helhetlige utvikling. Barns behov for trygghet og inkludering står sentralt. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet, og gir deg faglig påfyll i din hverdag i barnehagen.

Les mer om læringsutbyttet for denne utdanningen.


Noen av temaene du skal gjennom er

  • Språkutvikling hos barn 
  • Pedagogikk og didaktikk
  • Arbeid med språk og flerspråklighet
  • Flerkulturell kompetanse
  • Etiske prinsipper og grunnholdning
Studentreferanse Marian Hamre
 

10 grunner til at Marian (47) anbefaler nettstudier hos Norges Yrkesakademi