Angrerett

Ønsker du ikke å benytte studieplassen din? Ta det med ro – du kan trekke deg fra kontrakten uten kostnader innen 14 dager.

I henhold til Lov om angrerett har du anledning til å benytte deg av angrerett ved å gi eCademy skriftlig melding innen 14 dager etter mottatt bekreftelse på studieplass/signert studiekontrakt. Merk at dersom du har logget deg på studiet og således tatt i bruk skoleplassen i angrerettsperioden, vil du måtte dekke påløpte kostnader i forbindelse med dette.

Angrefristen på 14 dager gjelder selv om du skulle få avslag på støtte i Lånekassen. Du kan derfor ikke ta forbehold om støtte fra Lånekassen.

Forhold rundt oppsigelse/avbrudd (utover angreretten) fremgår av studiekontrakten du vil få tilsendt. Kontrakten er forhandlet frem i samarbeid med Forbrukerombudet som en standardkontrakt for Forum for fagskolers medlemsskoler.

Hvordan angrer jeg?

Sammen med studiekontrakten din, vil du få tilsendt et angrerettskjema. Ønsker du å benytte deg av angrefristen, må du fylle ut og returnere dette til oss innen 14 dager fra signert kontrakt.

Du kan sende angrerettsskjema i post til Norges Yrkesakademi Postboks 4483 Nydalen, 0403 Oslo, eller skanne og sende det på epost til nettstudier@nya.no

Les mer om angrerett på Forbrukerrådets sider