Administrativt ansatte

Vi strekker oss langt for å være tilgjengelige for deg. Ring oss gjerne på sentralbordet, tlf 46440700. Du kan også sende mail til nettstudier@nya.no eller direkte til den du ønsker kontakt med. 

Annelise Kiønig

Stilling: Daglig leder

Mobil : 97062325

E-post: annelise.kionig@kristiania.no

Elisabeth Ulleberg

Elisabeth Ulleberg

Stilling: Administrasjonssjef

Mobil : 95204919

E-post: elisabeth.ulleberg@nya.no

Astrid de Mora

Astrid de Mora

Stilling: Studiesjef

Sentralbord : 46440700

E-post: astrid.de.mora@nya.no

Lena Svendheim

Lena Svendheim

Stilling: Fagsjef

Mobil : 45444172

E-post: lena.svendheim@nya.no

Hege Børke Lillekroken

Hege Børke Lillekroken

Stilling: Studierådgiver

Mobil : 99585026

E-post: hege.borke.lillekroken@nya.no

Silja Bredeveien

Silja Bredeveien

Stilling: Studierådgiver

Tlf : 23377046

E-post: silja.bredeveien@nya.no

Kristin Hennum Storflåten

Kristin Hennum Storflåten

Stilling: Administrativ koordinator

Mobil : 90369330

E-post: kristin.hennum.storflaten@nya.no

Jarle Lyngby

Jarle Lyngby

Stilling: Prosjektleder

Mobil : 45296059

E-post: jarle.lyngby@nya.no

Eigil Norén

Eigil Norén

Stilling: Kvalitets- og utviklingssjef

Mobil : 93405569

E-post: eigil.noren@nya.no

Mohamed Musaui

Mohamed Musaui

Stilling: Kontormedarbeider

Mobil : 90419921

E-post: mohamed.musaui@nya.no

Besøksadresse:

Prinsensgate 7-9, Oslo

Postadresse:

Postboks 1190 Sentrum, 0107 Oslo